Βιομηχανικά

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου View Project...

ΕΛΒΑΛ

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου

Philips Morris ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ View Project...

Philips Morris Παπαστράτος

Επέκταση FTD

Venus Marble View Project...

Venus Marble

Επέκταση μαρμαροβιομηχανίας

Symetal View Project...

ΣΥΜΕΤΑΛ

Νέο έλαστρο Foil & νέα αποθήκη ετοίμων

Elval View Project...

ΕΛΒΑΛ

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου

Sovel View Project...

Sovel

Κτιριακά & θεμελίωση νέου Χαλυβουργείου

Fulgor View Project...

FULGOR

Θεμελίωση & κτιριακά γραμμής παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων Υψηλής Τάσης