Έργα - VIOHALCO S.A.

VIOHALCO S.A.


Project Description

Project management κατασκευής συγκροτήματος IKEA-RIVER WEST στο Αιγάλεω