Έργα - ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Project Description

Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα