Έργα - ΙΔΙΩΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ


Project Description

Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ. Φιλίππου στο Μοναστηράκι-Αθήνα