Προφίλ & στρατηγική εταιρείας

Ergosteel

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2001 στην εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον ιδιωτικό-κυρίως-τομέα. Είναι θυγατρική του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου της Ελλάδας.

Η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την πάροδο των ετών μέσα από την κατασκευή σημαντικών και πολύπλοκων έργων, της επιτρέπει να διευρύνει συνεχώς το είδος, την ποιότητα και το μέγεθος του αντικειμένου της.

Η στρατηγική μας είναι να δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες, βασιζόμενες σε πλήρη κατανόηση των αναγκών & της εταιρικής κουλτούρας κάθε πελάτη με στόχο την πλήρη ικανοποίησή του. Επιπλέον, πραγματοποιούμε προσαρμοσμένα σχέδια για τους πελάτες μας. Αυτή η εμπειρία μας, μας έδωσε ακόμα πιο βελτιώσει τις ικανότητές μας.