Μελέτες & Υπηρεσίες μηχανικού

Μελέτες & Υπηρεσίες

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα που αναλαμβάνει, κυρίως για λογαριασμό μεγάλων πελατών, τα εξής:

  1. Μελέτες & άδειες για άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας επιχειρήσεων
  2. Μελέτες ή και συντονισμό μελετών τεχνικών & κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές)
  3. Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 που σημαίνει τακτοποίηση” για 40 χρόνια ή νομιμοποίηση με έκδοση νέας οικοδομικής άδειας, αν αυτό είναι εφικτό. Καλύπτει περιπτώσεις, υπερβάσεων όρων δόμησης, ημιυπαίθριων χώρων, αλλαγές χρήσης υπογείων κλπ., ακίνητα άνευ αδείας κλπ
  4. Βεβαίωση νομιμότητας Ν.4178/2013, απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κλπ. Αυτή εκδίδεται κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου οικοδομικής άδειας
  5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαραίτητο για νέες μισθώσεις ιδιοκτησιών πάνω από 50m2, αγοραπωλησίες κτιρίων, νέες κατασκευές, ριζικές ανακαινίσεις κλπ
  6. Τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ (απαραίτητα για πράξεις ακινήτων εκτός σχεδίου)
  7. Αξιολογήσεις & εκτιμήσεις ακινήτων προς αγορά ή πώληση
  8. Εκπόνηση λοιπών τεχνικών μελετών & έκδοση των σχετικών αδειών