Κατοικίες-Διατηρητέα κτίρια

Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στην Σάντα Μαρία Πάρου View Project...

ΙΔΙΩΤΗΣ

Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στην Σάντα Μαρία Πάρου

Κατασκευή & πώληση 3 παραδοσιακών σπιτιών στην Βυτίνα Αρκαδίας View Project...

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ

Κατασκευή & πώληση 3 παραδοσιακών σπιτιών στην Βυτίνα Αρκαδίας

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ.Ανδρέου στην Πάτρα View Project...

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα

Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ.Φιλίππου στο Μοναστηράκι-Αθήνα View Project...

ΙΔΙΩΤΗΣ

Πλήρης ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αγ. Φιλίππου στο Μοναστηράκι-Αθήνα