Κατασκευή & Πώληση ακινήτων

Κατασκευή & Πώληση ακινήτων

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. διαθέτει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση ακινήτων (κυρίως κατοικιών).