Ιστορία

Ergosteel

Η ιστορία της ΕΡΓΟΣΤΗΛ ξεκινάει με την ίδρυση της το 2001, ουσιαστικά όμως κουβαλάει την εμπειρία του ιδιοκτήτη της εταιρείας, που είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της Ελλάδος αλλά και των ιδρυτικών στελεχών της που διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση σύνθετων τεχνικών έργων.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση της εταιρείας πιστεύουμε ότι η ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ έχει αποκτήσει αξιόλογο know how και υψηλή αξιοπιστία, όπως εξάλλου και ο μητρικός μας όμιλος εταιρειών.