Έργα


yalco View Project...

Yalco

Project management κατασκευής αποθηκών Logistics στα Οινόφυτα

NOVAL PROPERTIES Γραφεία διοίκησης ΣΙΔΕΝΟΡ στο Μαρούσι View Project...

Noval Properties

Γραφεία διοίκησης ΣΙΔΕΝΟΡ στο Μαρούσι

Αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ Κεντρικές αποθήκες Αθηνών View Project...

Αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ

Κεντρικές αποθήκες Αθηνών

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου View Project...

ΕΛΒΑΛ

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου

Philips Morris ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ View Project...

Philips Morris Παπαστράτος

Επέκταση FTD

Venus Marble View Project...

Venus Marble

Επέκταση μαρμαροβιομηχανίας

Symetal View Project...

ΣΥΜΕΤΑΛ

Νέο έλαστρο Foil & νέα αποθήκη ετοίμων

Elval View Project...

ΕΛΒΑΛ

Κατασκευή νέας μονάδας χύτευσης πλακών αλουμινίου

Sovel View Project...

Sovel

Κτιριακά & θεμελίωση νέου Χαλυβουργείου