Έργα στο εξωτερικό

SIDERAL Shp View Project...

SIDERAL Shp

Project Management κατασκευής κεντρικών αποθηκών ομίλου VIOHALCO (Τίρανα Αλβανία)

STOMANA Industries View Project...

STOMANA Industries

Project Management έργων νέου ελάστρου σιδήρου μπετόν (ΠΕΡΝΙΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

BRIDGNORTH ALUMINIUM View Project...

BRIDGNORTH ALUMINIUM

Project Management έργων αναβάθμισης θερμής & ψυχράς έλασης