Ασφάλεια & Υγιεινή

ergosteel

Η Ασφάλεια & Υγιεινή είναι η Πρωταρχική μας Μέριμνα

Θεμελιώδης αξία για την ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Το όραμα μας είναι να λειτουργούμε χωρίς ατυχήματα και τραυματισμούς, τόσο για τους εργαζόμενους μας όσο και για τους τρίτους. Η ασφάλεια αποτελεί μια προσωπική προσδοκία και μια διαρκής ατομική ευθύνη.

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας , κάθε μέλος του προσωπικού θα πρέπει να μπορεί να γυρίζει σπίτι του χωρίς να έχει υποστεί ούτε να έχει προκαλέσει ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ασφάλεια όλων μας εξαρτάται από την κοινή δέσμευση που έχουμε αναλάβει σχετικά με την τήρηση υψηλών προδιαγραφών και αυστηρών διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να ισχύουν πάντα και σε κάθε περίσταση.

Στην πολιτική ασφαλείας της ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ, αναφέρεται η αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε ανθρώπους και η αποφυγή ατυχημάτων. Όλοι όσοι εργάζονται για λογαριασμό ή εκ μέρους της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους και την ασφάλεια των ανθρώπων που τους περιβάλλουν.

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων μας, εφαρμόζουμε πέντε βασικούς κανόνες:

  • Δεν θα διεξάγεται εργασία χωρίς να προηγείται εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου και ανάλογη συζήτηση αναφορικά με την ασφάλεια
  • Όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται και να έχουν επαρκή γνώση της εργασίας που εκτελούν
  • Το προσωπικό πρέπει να φέρει τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας σύμφωνα με την εκτίμηση του κινδύνου και τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας του εργασιακού χώρου
  • Τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, τα οποία προετοιμάζονται κατόπιν μελέτης των πιθανών σεναρίων έκτακτης ανάγκης, θα είναι έτοιμα πριν την έναρξη της εργασίας
  • Όλοι είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν κάθε εργασία που κρίνεται επικίνδυνη

Ομοίως η ΕΡΓΟΣΤΗΛ τηρεί όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες υγιεινής στα εργοτάξια της.

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας το οποίο εφαρμόζει μαζί με την πολιτική της σε όλες τις δραστηριότητες διατηρώντας ένα εξαιρετικό ιστορικό τα τελευταία έτη βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοση της επενδύοντας στους εργαζόμενους της και στην εκπαίδευση τους.

Τέλος, η ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ ασφαλίζει κάθε έργο της με ιδιωτικό ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένης και της Εργοδοτικής Ευθύνης.