Τομείς Δραστηριότητας

null

Κατασκευές

Η ανάληψη της κατασκευής του συνόλου ενός τεχνικού έργου «με το κλειδί στο χέρι».Περισσότερα »
null

Διαχείριση έργου

Πρόκειται για τον συντονισμό των συντελεστών ενός τεχνικού έργου για λογαριασμό του πελάτη.Περισσότερα »
Μελέτες & Υπηρεσίες μηχανικού

Διαχείριση κατασκευής έργου

Η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει-συνήθως συμπληρωματικά της διαχείρισης του έργου-την διαχείριση της κατασκευής αυτού.Περισσότερα »
Μελέτες & Υπηρεσίες μηχανικού

Μελέτες & Υπηρεσίες μηχανικού

Η ΕΡΓΟΣΤΗΛ έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα που αναλαμβάνει μελέτες & υπηρεσίες μηχανικού:Περισσότερα »

Ενδεικτικά το πελατολόγιο μας